mandag den 8. januar 2018

Vil du have besøg af en forfatter?


Foto:  Claus Starup, Læsefestival i Odsherred.
Hvad sker der til et forfatterbesøg?

Jeg kommer ud på jeres skole/bibliotek og fortæller om, hvordan jeg blev forfatter, selvom jeg var en af de elever, der havde 30 fejl i diktat. Jeg fortæller også om nogle af mine bøger (vi udvælger sammen de titler, som er relevante for jer). Efter jeg har fortalt om bøgerne, er der god tid til spørgsmål og til at give autografer. Det varer 60-90 min.


Hvorfor have et forfatterbesøg?

Foto:  Claus Starup, Læsefestival i Odsherred.
Foto:  Claus Starup, Læsefestival i Odsherred.

  • Forfatterbesøg skaber læseglæde! Det hører jeg igen og igen fra de skoler, som jeg har besøgt. Så snart jeg er færdig med at fortælle, så kaster de sig over bøgerne, og læseglæden varer ved længe efter besøget.
  • Forfatterbesøg kan støtte de svage elever,  fordi de får mere lyst til at læse en bog efter at have hørt om den, og fordi jeg i foredraget fortæller om min egen kamp med at lære at stave og læse og derfor kan vise dem, at man sagtens kan blive til noget, selvom det med stavningen er svært.
  • Forfatterbesøg skaber skrivelyst. Jeg får ofte mail fra elever, der efter at have hørt mit foredrag selv er begyndt at skrive på deres egen bog.

Hvem henvender foredraget sig til?

Jeg holder foredrag for 2.-9. klasse + i gymnasiet.  Foredraget kan være for et enkelt klassetrin, eller et par klassetrin af gangen fx 4.-6. klasse eller 7.-9. klasse.

Foto:  Claus Starup, Læsefestival i Odsherred.
Jeg kan have op til 150 elever pr. foredrag, men det er min erfaring at omkring 100 elever giver det bedste resultat.


Hvad koster det?

Det koster 5.000 kr. for et foredrag og 8.000 kr. for to. Ved flere foredrag så kontakt mig for et tilbud.

Foto:  Claus Starup, Læsefestival i Odsherred.
Hvis pengene er små, kan I prøve at søge om tilskud, det er der gode muligheder for. Især hvis din skole/bibliotek ikke ligger i hovedstadsområdet. 


Hvordan kan jeg søge tilskud?

Du kan søge om tilskud på kunst.dk.  

Skoler kan søge puljen Børn og unges møde med forfattere og illustratorer, hvor de dækker halvdelen af honoraret.

Foto:  Claus Starup, Læsefestival i Odsherred.
Biblioteker kan søge Forfattercentrum, hvor de dækker det fulde honorar, så alt I skal betale er transporten.

Næste ansøgningsfrist er 1. februar 2018.